piatok 9. septembra 2016

Rok v zahraničí/One year abroad
Mať očakávania, keď ideme do niečoho nového je v každom z nás. Keď som sa rozhodla odísť do zahraničia, bolo toľko vecí, ktoré som netušila, že nastanú, toľko vecí, na ktoré som bola zvedavá, toľko vecí, ktoré sa udiali a niekam ma posunuli, toľko vecí, ktoré sa neudiali. Keď človek odchádza z domu, posunie ho to. Keď človek odchádza z domu a ide do zahraničia, zmení ho to.
To have an expectation, when we are starting something new is in everyone of us. When I decided to go abroad, there was so many things I didn`t know will come, so many things I was curious about, so many things that happened and move me forward, so many things that didn`t happen. When someone is moving out from home, it helps to move him forward. When someone is moving out from home and that person is going abroad, it changes him.