pondelok 14. augusta 2017

nedeľa 13. augusta 2017

Strawberry gugelhupfIngredients:
2 eggs
1 cup of sugar
½ cup of flour
2 strawberry pudding powder
1 cup of milk
1 tbsp of oil
Raising powder
Cocoa powder
Icing sugar

Jahodová bábovka

Potrebujeme:
2 vajíčka
Hrnček cukru
Hrnček a pol múky
2 jahodové pudingy
Hrnček mlieka
1PL oleja
Kypriaci prášok
Kakao
Práškový cukor na posypanie

nedeľa 9. apríla 2017

Spring is coming/Jar prichádza

Last Sunday, Mima and I were talking about what we are going to do. About plans for the future, dreams, life… because some time ago we decided that we want to live. Really live. But the thing is that we want to move so we have to save more money, but everything is possible when we want it.
Minulú nedeľu sme sa s Mimou rozprávali o tom, čo budeme robiť. O plánoch, snoch, o živote... pretože už dávnejšie sme si povedali, že chceme žiť. Tak skutočne. Keďže sa ale chceme sťahovať, treba nám aj sporiť, no rozhodli sme sa, že všetko sa dá.

piatok 9. septembra 2016

Rok v zahraničí/One year abroad
Mať očakávania, keď ideme do niečoho nového je v každom z nás. Keď som sa rozhodla odísť do zahraničia, bolo toľko vecí, ktoré som netušila, že nastanú, toľko vecí, na ktoré som bola zvedavá, toľko vecí, ktoré sa udiali a niekam ma posunuli, toľko vecí, ktoré sa neudiali. Keď človek odchádza z domu, posunie ho to. Keď človek odchádza z domu a ide do zahraničia, zmení ho to.
To have an expectation, when we are starting something new is in everyone of us. When I decided to go abroad, there was so many things I didn`t know will come, so many things I was curious about, so many things that happened and move me forward, so many things that didn`t happen. When someone is moving out from home, it helps to move him forward. When someone is moving out from home and that person is going abroad, it changes him.