nedeľa 9. apríla 2017

Spring is coming/Jar prichádza

Last Sunday, Mima and I were talking about what we are going to do. About plans for the future, dreams, life… because some time ago we decided that we want to live. Really live. But the thing is that we want to move so we have to save more money, but everything is possible when we want it.
Minulú nedeľu sme sa s Mimou rozprávali o tom, čo budeme robiť. O plánoch, snoch, o živote... pretože už dávnejšie sme si povedali, že chceme žiť. Tak skutočne. Keďže sa ale chceme sťahovať, treba nám aj sporiť, no rozhodli sme sa, že všetko sa dá.