pondelok 11. decembra 2017

Letter to the future

My crazy roommate/soulmate/one of the best person I’ve met made me Advent calendar. Not normal one. One with challenges. Every day instead of something sweet (sweet is there too) I have challenge and I have to do it. On 8 December there was Write a letter to your five year older self.

List do budúcnosti

Moja šialená spolubývajúca/spriaznená duša/ jedna z najlepších osôb, aké poznám, mi pripravila Adventný kalendár, nie však hocijaký. Taký, ktorý obsahuje výzvy. To znamená, že každý deň si namiesto sladkosti (tá tam je tiež) vytiahnem výzvu, ktorú musím splniť. 8. decembra som tam mala Napísať list svojmu o päť rokov staršiemu ja.