štvrtok 25. augusta 2016

Portsmouth – na výlete so sestričkou/On trip with my sis

Tento výlet rozhodne nezačal ako spontánny nápad, no to, ako skončil už spontánne bolo.
This trip doesn`t start as a spontaneous idea, but it ceirtanly ende dup like one of them.


Keď som sa rozhodla odsťahovať sa do Anglicka, všetci mi hovorili, že tu stále prší, mám si brať dáždnik a slnko ani neuvidím. Anglicko ma však príjemne prekvapilo a leto tu máme. V júli sme mali jeden týždeň a teraz v auguste druhý. (Iba žartujem). No a keďže máme pekné počasie, aj s mojou sestrou sme sa rozhodli na chvíľu vypadnúť k moru. Vyberali sme medzi viacerými mestami a napokon sme sa rozhodli pre Southampton, pretože je najbližšie.
Spiatočný lístok z Readingu stál 19,1£ na osobu. A cesta trvala niečo menej ako jednu hodinu. Pri cestovaní vlakom vám odporúčam stránku nationalrail.co.uk
Len čo sme vystúpili z vlaku, šli sme sa na informácie pýtať, ako sa dostaneme k moru. Chlapík za okienkom na nás pozrel ako na blbé a hovorí nám: „Pôjdete do Portsmouth alebo do Bournemouth.“ My len prekvapene naňho pozeráme: „Aha, ok.“ Áno, mysleli sme si, že Southampton má more. Áno, vyzerali sme ako z knihy: Dve blondíny cestujú, príručka pre začiatočníkov (fakt, že som Ryšavka tu vôbec nehrá rolu). Pozreli sme sa na seba, na odchody vlakov, na uja pri okienku a povedali sme si, kašľať na to. Chceli sme ísť k moru, ideme k moru. A tak sme si vypýtali lístky do Portsmouth.
Vlakom nám to trvalo ďalšiu hodinu. A napokon sme vystúpili v Portsmouth. Toto mesto má dve zastávky Portsmouth & Southsea (v centre mesta) a Portsmouth Harbuor (priamo pri mori). My sme vystúpili na Portsmouth & Southsea a prešli sme sa najprv po meste. Cestou na pláž (asi 15 minút chôdze) sme narazili na fontánu s jednorožcom a Unicorn street a ja ako Fucking amazing Unicorn som sa predsa musela odfotiť s nápisom.

When I decided to move to England, all I heard from everyone was that i tis still raining here, I should take umbrella everywhere I will go and I won`t see sun. But... England surprises me well and yes, we have summer in here. Actually we had one week in July and we are having second now in August. (Just kidding). And since the weather is nice, me and my sister decided to go to the seaside for a while. From all places we`ve been considering we chose Southampton because it it the nearest to us.
Return ticket from Reading costs 19,1£ per person and it lasts less than an hour. When are you in England and you are travelling by train, I recommend webpage nationalrail.co.uk
After we get off the train we went to Information to ask how we can get to seaside. Guy sitting there look at us like we were idiots: „Well, you can go to Portsmouth or Bournemouth.“ We surprisly looked at him. Yep, all the time we were thinking that Southampton has some sea. We look like we were exapmle from book: Two blonds are travelling, level: Elementary (the fact that I am a ginger one is not important at the moment). We look at each other, at schedule with departures, at guy behind the glass and we said screw it. We wanted to go to the sea, we are going to the sea. So we buy tickets to Portsmouth.
It was another hour by train, but finally we were in Portsmouth. This city has two stops Portsmouth & Southsea (city centre) and Portsmouth Harbuor (seaside). We get off the train at Portsmouth & Southsea and take a walk in the city. Going to the sea (15minutes by walk) we found fountain with unicorn and also Unicorn street and as a Fucking amazing Unicorn, I had to have a picture.

Keď sme došli k moru, rozhodli sme sa, že chceme ísť na tú vysokú vežu, ktorú je vidieť zo širokého okolia. Vstup na Spinnaker Tower pre dospelú osobu stojí 9,95£ a zahŕňa výstup hore, glass walking a vstup do kaviarne s výhľadom na more.
Výhľad je nádherný, zovšadiaľ odkiaľ sa pozriete je vidieť more a vidíte dokonca aj na Isle of Wight. Čo bolo celkom vtipné (a trocha desivé) boli upratovači, ktorí šplhali až hore, aby umyli okná z vonku. Túto prácu by som rozhodne nikdy nerobila. Časť mňa má strach z výšok. Nie je to tak, že by som sa bála vyjsť hore, práveže ja milujem výhľady, milujem adrenalín, milujem výšky a milujem ten pocit, keď som hore a pripadám si slobodná (už len rozprestrieť krídla a letieť, samozrejme, ak by som nejaké mala). Občas však moja myseľ začne produkovať katastrofické scenáre o páde a vtedy sa musím stopnúť skôr ako vydesím sama seba, pretože strach je iracionálny pocit, ktorý nám bráni robiť veci, ktoré stoja za to, takže tých 7% strachu vždy odignorujem a užívam si každý moment. A tak som si užila aj glass walking. Už som bola na Tower Bridge glass walking a toto je rozhodne vyššie, takže keď som pozrela dole a odmyslela si sklo, prvé dve sekundy sa mi klepali kolená. Potom som však na sklo stúpila, sadla si, zapózovala a samozrejme som ho niekoľkokrát prešla. Milujem glass walking.

When we finally reach the seaside, we decided to go to this high tower, which is visible from many kilometres. Entrance on Spinnaker Tower for an adult is 9,95£ and includes entrance to  Deck 1 and Deck 2, glass walking and entrance to coffee shop.
View is spectacular. Wherever you are standing, you can see sea and you also can see Isle of Wight. Funny thing (and a bit scarry too) were cleaners, who was climbing up to clean the windows. I would never do that job. Never. Part of me is scared of heights. It is not like I would never go up, I love high view, I love adrenalin, I love high places and that feeling when I am really high and I feel free (just spread my wings and fly, if I would have some...). But sometimes my mind start producing that terrible devastating imagines about falling and that is the moment when I have to stop myself sooner as I scared myself to death by my own. Fear is just irrational feeling trying to stop us from living and doig things which are worthy, so those 7% of fear I am ignoring and I am enjoying every moment. And I really enjoy glass walking. I was on Tower Bridge before, but it wasn`t so high like this is. I have to admit first two seconds when I look down, my knees start to tremble. But then I step on the glass, I sit on the glass and walk the flass a few times. I love glass walking.

Po tom ako sme si užili Spinnaker Tower sme sa šli najesť do Bella Italia, táto sieť reštaurácii je po celom Anglicku a varia tam naozaj dobre. Po obede sme sa znova trocha prešli po meste a výlet sme zakončili zmrzlinovými pohármi v Sprinkles Gelato.

After enjoying Spinnaker Tower we went to Bella Italia. You can find this restaurant chain everywhere in England and food is delicious. Highly recommend. After eating we walk again a bit and we ended up our trip with ice-cream in Sprinkles Gelato.Ak niekedy budete v Británii alebo ak v nej žijete, určite vám odporúčam navštíviť Portsmouth. Je to veľmi pekné mesto s príjemnou atmosférou a celkom vysokou Spinnaker Tower. Ďakujem Portsmouth, ďakujem mojej sestričke a úprimne sa teším na ďalší výlet.
S láskou Mary

If you come to Britain in future or if you are already living in here, I recommend visiting Portsmouth. Very nice city with pleasing atmosphere and with Spinnaker Tower.
Thank you Portsmouth, thank you sister. I cannot wait till next adventure.
With love Mary

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára