pondelok 16. mája 2016

Sťahovanie bol super nápad, potom sme ale začali baliť.../Moving was great idea, then we start packing...

Myslím si, že na toto sa dá povedať len: „Sťahuj sa vo veľkom, alebo sa nesťahuj vôbec.“ No a my sme to rozhodne vzali vo veľkom.
I think that only thing I can say about this is just: „Move big or don`t move at all.“ And yeah... we definitely move big.


Keďže sharehouse sme už nezvládali, rozhodli sme sa presťahovať do niečoho viac súkromného. Chápete, vlastná kúpeľňa, ktorú nepoužíva sedem ďalších ľudí a podobne. Ako to prebiehalo, ako sme našli byt a všetko vybavili, napíšem iný článok, dnešný je o tom, ako sme dve ženy dokázali vyprodukovať toľko vecí, že to zabralo celú manželskú posteľ.
Deň s veľkým D padol na dnešok, 16. mája 2016 a tak sme začali baliť trocha skôr (podotýkam, nebolo to mesiac a pol predtým, ako si predstavuje väčšina mužov). Plán bol začať baliť vo štvrtok, ale vyskytli sa veci, ktoré sme museli vyriešiť. V piatok sme zbalili základ a to oblečenie. V sobotu sme zabalili papiernictvo, väčšiu časť kozmetiky a v nedeľu sme dobalili zvyšok.
Naozaj neviem, ako sa to stalo (okej, máme toho priveľa), no konečný stav bol:
2 boxy
4 kufre (2 veľké, 2 malé)
9 čiernych sáčkov
4 veľké mechy (stavebné)
6 vákuových sáčkov
15 tašiek
2 ruksaky
2 kabely

A keďže majiteľka bytu nemohla prísť skôr, v tejto kope sme sedeli dve hodiny pred bytom, od ktorého sme ešte nemali kľúče. Sledovať výrazy ľudí, keď to všetko videli bolo na nezaplatenie.
Teraz ostáva už len jediná otázka: „Ako dlho nám potrvá, kým to vybalíme?“
Prijímam stávky.
S láskou, Mary

We really cannot stay in sharehouse any longer, so we decided to move in something more private. You see, own bathroom, which is not used by seven other person. I am planing to write different article about how we find a flat and deal with everything. This one is about how two girls produce so much things that it takes all double bed.
Our big day was today, so we start packing things a little bit soon (and no, it wasn`t a month before, like most of men use to think). It takes three days, we start packing on Friday woth clothes, on Saturday we packed papers, books and cosmetics and on Sunday we packed rest of things.
I really don`t know how it is happened (okay, it is possible that we have too much stuff) but ours final score was:
2 big boxes
4 suitcases (2 big, 2 small)
9 black bags
4 big sacks
6 vacuum sacks
15 bags
2 backpacks
2 handbags

Our landlord couln`t come any sooner, so we were sitting on this bunch of stuff about two hours. Face expresions of people was priceless.
Now just one question have left: „How long will it takes to unpack this?“
You can bet.
With love, Mary

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára